You dont have javascript enabled! Please enable it!

Mặt dây chuyền Maori

Hiển thị tất cả 28 kết quả

Mặt dây chuyền Maori ngọc bích

Maori ở New Zealand vô cùng tôn thờ Ngọc bích (hay Ngọc Bích, như cách họ thường gọi ở New Zealand), việc sử dụng Ngọc bích ở đây bắt đầu từ thế kỉ 12. Vì tính bền bỉ của nó, người dân nơi đây thường sử dụng Ngọc bích làm vũ khí, tuy nhiên vẫn có người sử dụng làm trang sức. Trong văn hóa Maori, họ tin rằng đeo mặt dây chuyền có đính một mảnh Ngọc bích đồng nghĩa với mang thêm một mảnh “mana” (có nghĩa là năng lượng, sức mạnh) trên người, và qua đó có thể tăng cường sức mạnh cho nhau bằng cách chuyền nhau những mặt dây chuyền của mình.

0944 240 793 Facebook
error: Alert: Nội dung được bảo vệ!