You dont have javascript enabled! Please enable it!

Phật A Di Đà / Thích Ca

Hiển thị tất cả 28 kết quả

Phật A Di Đà / Thích Ca ngọc bích Canada

Phật Thích Ca Mâu Ni hay còn gọi là Phật Tổ Như Lai, có phiên âm từ tiếng Phạn là Tất đạt đa Cồ đàm, Ngài là vị Phật lịch sử có thật trong quá khứ, người sáng lập ra Phật giáo, một trong những tôn giáo có tầm ảnh hưởng nhiều nhất trên thế giới trong lịch sử cho đến nay. Phật Tổ Như Lai có nhiều tôn hiệu khác nhau. Tất cả những tôn hiệu này đều xuất hiện sau khi Ngài tu hành đắc đạo và thuyết pháp độ chúng.

Phật A Di Đà, tên tiếng Phạn là Amita Buddha, tên tiếng Tạng là Dpag tumed Dpagyas, dịch nghĩa là Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ, là giáo chủ của thế giới Cực Lạc phương Tây.

Phật bản mệnh gồm có 8 vị Phật và Bồ Tát, còn được gọi là Phật độ mạng hay Phật hộ thân. Thông qua 12 nhân duyên, Thiên can, Địa chi và Ngũ hành tương sinh tương khắc là đất, nước, gió, lửa, không khí, Phật giáo mật tông đưa ra thuyết 8 vị Bản tôn chủ quản 12 con giáp, và Phật A Di Đà chính là Phật bản mệnh tuổi Hợi. Mật tông thường gọi là 8 thần hộ thân.

Trải qua mấy ngàn năm lịch sử, các Bản tôn được các tín đồ Phật giáo tín phụng, cúng dường, trở thành các thiện thần, trợ giúp con người, chuyển hung thành cát, sự nghiệp hanh thông, gia đình hạnh phúc, có sức khỏe, tránh mọi bệnh tật.

RB96811
+
3,300,000
RB14976
+
Hết hàng
RB58682
+
15,000,000
0944 240 793 Facebook
error: Alert: Nội dung được bảo vệ!