Đá hộ mệnh -trang sức

Ngọc bích tâm linh

blog phong thủy

Vòng tay 18 hạt có ý nghĩa gì? Ý nghĩa của các con số trong Đạo Phật

Vòng tay 18 hạt có ý nghĩa gì ? Ý nghĩa các con số trong đạo Phật.  Từ hàng ngàn năm trước về trước, khi đức Phật đi du hành

Cách phân biệt giữa ngọc Cẩm thạch huyết tự nhiên và Cẩm thạch huyết đốt

Hôm nay tôi được khách hàng gửi cho hình ảnh của hai miếng ngọc này và nhờ đánh giá chất lượng của chúng. Màu sắc của ngọc cẩm thạch huyết